Sản phẩm test

100.000 $

Đây là thông số sản phẩm:

Chiều cao:

Cân nặng:

Kích thước:

……